ศน.ไข่แก้ว ปวงคำคง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบูรณาการ ในการประชุมเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

img_7080_small.jpg img_7081_small.jpg img_7082_small.jpg img_7083_small.jpg
img_7084_small.jpg img_7085_small.jpg img_7086_small.jpg