wegs

 

คติพจน์ : ปัญญาว ธเนนฺ  เสยฺโย  :: ปัญญานั้นประเสริฐกว่าทรัพย์           คำขวัญ : "คุณธรรมนำ ลำเลิศวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"  
 

ฝ่ายบริหาร

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   กรรมการสถานศึกษา
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
    การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
  ประสาทและอวัยวะรับสัมผัส  
  การทำงานของระบบประสาทสั่งการ  
  การรับรู้และตอบสนองของสัตว  
  เซลล์ประสาทและการทำงาน  
  ศูนย์ควบคุมระบบประสาท  
  อวัยวะรับสัมผัส  
 
วิดิโอ
 
  แกนนำกล้าดีศรีลำพูน  
  รักษ์ใสใสหัวใจเด็กวัยมอ  
  จุลกฐินบ้านดงหลวงปี 2556  
  จุลกฐินบ้านดงหลวงปี 2557  
 
วิดิโอผลงานนักเรียนปี 56
 
  หนังสั้น "เวลา"  
 
 
 


 

 
   
     
     
   
         
   

 พิธีถวายพระชัยมงคล

       โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม นำโดยนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาี่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

 ค่ายเติมเต็มความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย

       โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายเติมเต็มความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

 วันเอดส์โลก

       โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ในงานกิจกรรมประกวดแข่งขันละครสั้นรณรงค์การป้องกันเชื้อเอดส์ และการจัดบอร์ดให้ความร ณ หอประชุมกาจนาภิเษก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการคงสภาพโรงเรียนในฝัน

        โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการคงสภาพโรงเรียนในฝัน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 8 กันยายน 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

วันแม่แห่งชาติ

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

miracle of life

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้รับการประเมินโครงการ miracle of life เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
         
   

ถวายเทียนพรรษา

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้ทำการถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ารกฟ้า วัดรัตนาราม วัดห้วยอ้อ วัดน้ำดิบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 [ ดูภาพกิจกรรม ]

 
     
       
 

 
 
   
 
จากแหล่งเรียนรู้  
กระบวนการแก้ปัญหา
 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค  
พหุปัญญา  
การเรียนรู้แบบเน้นปฎิบัติ  
หมวกความคิด 6 ใบ  
แบบโครงงาน  
แบบสร้างเสริมองค์ความรู้  
_____________________  
   
       
     
 
 
 
 
 
 
_____________________  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
::  แหล่งความรู้ ::
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เลขที่ 199 หมู่ที่ 1ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ :: 0-5350-8546-7       โทรสาร :: 0-5350-8546