คติพจน์ : ปัญญาว ธเนนฺ  เสยฺโย  :: ปัญญานั้นประเสริฐกว่าทรัพย์           คำขวัญ : "คุณธรรมนำ ลำเลิศวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"  
 

ฝ่ายบริหาร

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   กรรมการสถานศึกษา
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
    การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML  
 
วิดิโอ
 
  แกนนำกล้าดีศรีลำพูน  
  รักษ์ใสใสหัวใจเด็กวัยมอ  
  จุลกฐินบ้านดงหลวงปี 2556  
  จุลกฐินบ้านดงหลวงปี 2557  
 
วิดิโอผลงานนักเรียนปี 57
 
 
หนังสั้น
 
  ระหว่างเพื่อนกับแฟน  
  รักวุ่น ๆ วัยรุ่นต่างโรงเรียน  
  กนก!! เพื่อนเฮี้ยนฆ่าติดตาย  
  เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด  
  เทนเนอร์ออฟเลิฟ  
  เพื่อนรักเพื่อนเรียน  
  สายไป  
  Relationship  
  มิตรภาพและความทรงจำ  
     
 
โครงงานลำไย
 
  ขนมเทียนไส้ลำไย  
  คุ๊กกี้ลำไย  
  กาละแมลำไย  
  พุดดิ้งลำไย  
  ทอฟฟี่ลำไย  
  ขนมดอกจอกลำไย  
  ลูกชุปลำไย  
  ไรท์เรอครีมลำไย  
  ไอศครีมลำไย  
 
ภูมิปัญญา
 
  ผ้าห่อคัมภีร์และงานจักสาน  
  วิธีทำผ้าจุลกฐิน  
 
วิดิโอผลงานนักเรียนปี 56
 
  หนังสั้น "เวลา"  
 
 
 


 
   
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูเกษตร จำนวน 1 อัตรา [คลิกดูรายละเอียด]  
  รูปภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สม.ลพ. ประจำปี 2557 [คลิกที่นี่]  
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [คลิกดูรายละเอียด]

 
   
   

 กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2

        โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยอ้อ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  [ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

         โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยในงานมีกิจกรรมเช่น การแต่งกายเลียนแบบในวรรณคดีไทย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่น

         โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จัดอบรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่น และมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีและการอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  ประชุมป.ป.ช. สพฐ. น้อย

         โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จัดประชุมป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ชื่อ โรงเรียนสุจริต ี่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  ร่วมยินดีกับครูประพันธ์

         คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูประพันธ์ วินันท์ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนแม่อาว และได้ต้อนรับครูชัยรุจน์ กาวิชัย ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  ประเมิน 10 จุดเน้น

        โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาจัดการศึกษา 10 จุดเน้น จากศึกษานิเทศก์ สพม.35 นำโดย ศน.สุดาภรณ์  สืบสุติน เพิ่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  ศึกษาดูงานระยอง

        คณะครและบุคลากรูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี วิถีชีวิตชาวเลบนเกาะเสม็ด สวนผลไม้ สวนละไม จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  เข้าร่วมค่ายแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต

          นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จำนวน 5 คนเข้าร่วมค่ายแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน2558 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง[ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

  ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

          ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ในงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที่ 26 มิถุนายน 2558  [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
   

 โครงการละอ่อนรุ่นใหม่ ใส่ใจ๋คนเฒ่า

           โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำดิบ จัดอบรมโครงการ ."ละอ่อนรุ่นใหม่..ใส่ใจ๋คนเฒ่า" โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงวัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 [ ดูภาพกิจกรรม]

 
         
       
 

 
 
   
 
จากแหล่งเรียนรู้  
กระบวนการแก้ปัญหา
 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค  
พหุปัญญา  
การเรียนรู้แบบเน้นปฎิบัติ  
หมวกความคิด 6 ใบ  
แบบโครงงาน  
แบบสร้างเสริมองค์ความรู้  
_____________________  
   
       
     
 
 
 
 
 
 
_____________________  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
::  แหล่งความรู้ ::
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เลขที่ 199 หมู่ที่ 1ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ :: 0-5350-8546-7       โทรสาร :: 0-5350-8546